Nieuwsoverzicht1556717-8-2018 14:41:04774htmlFalseaspxWelkomstpagina
Vormen van toetsen en suggesties voor de weging254632-11-2016 10:01:004http://handreikingschoolexamen.slo.nl/economie-vmbo/Paginas/Forms/AllItems.aspxdocxFalsedocxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Pagina
Building on Young Apprenticeships. Equal Opportunities81897-8-2018 09:53:0826http://beroepsgerichtevakken.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxSchoolleiders en docenten in het (v)mbo kunnen in deze publicatie lezen over de introductie van het Britse 'Young Apprentice (YA) programme' ...text/html; charset=utf-8 SLO Duiding2007<div>Schoolleiders en docenten&#160;in het (v)mbo kunnen in deze publicatie lezen over de introductie van&#160;het Britse 'Young Apprentice (YA) programme'. Dat is een nieuwe beroepsgerichte leerroute naast het GCSE. Ze gaan ook in op de&#160;effectiviteit van verschillende vormen van regionale samenwerking tussen ‘schools, colleges and training providers’.</div>Pdf-bestand
Anderhalve eeuw economieonderwijs in Nederland, 1863-2012: biografie van een schoolvak564719-3-2018 14:23:0015http://mensmaatschappij.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2012<div>In deze studie&#160;worden de wederwaardigheden van het vak economie vanaf 1863 gevolgd, waarbij de nadruk valt op de inhoudelijke ontwikkeling van het vak.</div> <div>De geboorte van het vak economie in het voortgezet onderwijs vond plaats in 1863. In dat jaar verscheen het vak staathuishoudkunde, zoals economie destijds genoemd werd, op het rooster van een nieuw schooltype, de Hogere Burgerschool.&#160; De leidraad bij het onderzoek wordt gevormd door een drietal mogelijke vormingsidealen&#58; het economieonderwijs kan zich ten doel stellen een inleiding te bieden in de economische wetenschap, het kan leerlingen een voorbereiding willen geven op het toekomstig participeren in de samenleving of het kan proberen dichtbij de leerling te blijven door zijn of haar ervaringen en vragen als uitgangspunt te nemen.</div> <div>Het onderzoek vindt plaats op twee niveaus, op dat van de discussies over het vak economie en op dat van het feitelijk economieonderwijs. Uit de discussies over het vak blijkt een aanvankelijke scepsis die rond 1930 slechts moeizaam overwonnen wordt. Opvallend is de heftige richtingenstrijd die rond 1975 losbrak en die geïnterpreteerd kan worden als een conflict tussen vormingsidealen. Wat het feitelijk economieonderwijs betreft wordt vooral gekeken naar de leidende economiemethodes. Deze vormen de enige bron die voor de hele periode van anderhalve eeuw ter beschikking staat. Het onderzoek naar de methodes concentreert zich op de vraag welke (combinatie van) vormingsidealen karakteristiek is voor de methodes uit een bepaalde periode</div>Boek
Doorlopende leerlijn Economie (PO-havo/vwo) 566910-8-2018 13:20:5932http://mensmaatschappij.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2013<div>Deze website is bedoeld voor leerplanontwikkelaars, docenten economie en schoolleiders. Hij biedt een helder overzicht van de kerndoelen in het primair onderwijs en havo/vwo onderwijs, en van de eindtermen in havo/vwo bovenbouw. Dit overzicht draagt bij aan een onderwijsprogramma dat goed aansluit bij wat leerlingen eerder tijdens hun schoolloopbaan hebben gehad én bij wat ze later nog zullen leren. Het helpt bij het maken van een leerplan dat een goede mix is van verplichte stof en keuzeonderdelen en dat zorgt voor een optimale samenhang tussen de diverse vakken/leergebieden bereikt. </div>Webpagina
Draaiboek buddystage835410-8-2018 06:16:5030http://beroepsgerichtevakken.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxDeze publicatie is bedoeld voor mentoren, studieadviseurs en loopbaanbegeleiders in het vmbo. De buddystage is een mogelijk onderdeel van het programma loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) in de vierde klas van het vmbo. text/html; charset=utf-8 SLO Duiding2009<div>Deze publicatie is bedoeld voor mentoren, studieadviseurs en loopbaanbegeleiders in het vmbo. De buddystage is een mogelijk onderdeel van het programma loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) in de vierde klas van het vmbo. De vmbo-leerling loopt twee werkdagen mee met een stagiair in het mbo. De mbo-stagiair wordt de 'buddy' van de leerling genoemd. Het doel van de buddystage is het ontwikkelen van opleidingsbeelden bij de leerling. Dit draaiboek bevat een voorbeeldopzet voor zo’n buddystage. Deze opzet is bedoeld als voorbeeld. Indien gewenst kunnen de opdrachten, aanwijzingen en draaiboek aan de eigen situatie aangepast worden.</div>Pdf-bestand
Het Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland83789-8-2018 07:21:18100http://beroepsgerichtevakken.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxDe website van Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met de route van onderwijs naar werk en biedt een uitgebreide kennisbank rondom arbeidstoeleiding en de toolboxen assessment, transitieplan en deskundightext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2013<div>De website van Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met de route van onderwijs naar werk en biedt een uitgebreide kennisbank rondom arbeidstoeleiding en de toolboxen assessment, transitieplan en deskundigheid. </div>Webpagina
Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek85729-8-2018 07:22:1332http://beroepsgerichtevakken.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxDeze website is bedoeld voor docenten (techniek), mentoren, decanen, loopbaanoriëntatiebegeleiders en beleidsmakers in het beroepsonderwijs. VHTO, het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek ...text/html; charset=utf-8 SLO Duiding<div>Deze website is bedoeld voor docenten (techniek), mentoren, decanen, loopbaanoriëntatiebegeleiders en beleidsmakers in het beroepsonderwijs. VHTO, het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen aan de wereld van bètawetenschappen, techniek en ict te vergroten. Ook spant VHTO zich in om vrouwen op de arbeidsmarkt in deze branches te behouden. De activiteiten die VHTO voor het onderwijs verzorgt, richten zich op&#58; verbetering van de aansluiting van het bèta/technische onderwijs op de kennis en interesse van meisjes in het primair en het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo); kwaliteitsverbetering en vergroting van de aantrekkelijkheid van het (middelbaar en hoger) technisch onderwijs door de implementatie van leerstijlen, activerende onderwijsvormen en gender inclusive curricula; ondersteuning van het emancipatiebeleid van de onderwijsinstellingen door kwantitatieve managementinformatie, onderzoek en stafsupport.</div>Webpagina
Mbo-opleidingsbeelden ontwikkelen. Onderdeel van LOB in het vmbo86889-8-2018 07:14:30109http://beroepsgerichtevakken.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxIn deze publicatie, bedoeld voor mentoren, decanen en loopbaanoriëntatiebegeleiders, staat het ontwikkelen van opleidingsbeelden als onderdeel van LOB centraal. De publicatie bevat vijf voorbeelden van projecten waarmee vmbo-scholen, naast aandacht voor..text/html; charset=utf-8 SLO Duiding2010<div>​​​In deze publicatie, bedoeld voor mentoren, decanen en loopbaanoriëntatiebegeleiders, staat het ontwikkelen van opleidingsbeelden als onderdeel van LOB centraal. De publicatie bevat vijf voorbeelden van projecten waarmee vmbo-scholen, naast aandacht voor beroepsbeelden, ook zorgen dat leerlingen vervolgopleidingen bezoeken en daar ervaringen opdoen. In het laatste hoofdstuk worden succesfactoren op een rij gezet.</div>Pdf-bestand
Prosperity for all in the global economy - world class skills. Final Report87537-8-2018 09:53:29137http://beroepsgerichtevakken.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxDit rapport is van belang voor schoolleiders, materiaalontwikkelaars, curriculumontwikkelaars en beleidsmakers. De Britse overheid heeft de voorzitter van de National Employment Panel gevraagd een onderzoek in te stellen naar de 'skills mix' voor ...text/html; charset=utf-8 SLO Duiding2006<div>Dit rapport is van belang voor schoolleiders, materiaalontwikkelaars, curriculumontwikkelaars en beleidsmakers. De Britse overheid heeft de voorzitter van de National Employment Panel gevraagd een onderzoek in te stellen naar de 'skills mix' voor de Engelse samenleving tot 2020. Het rapport stelt een radicale 'skills'-wijziging voor en omschrift duidelijke basis-, intermediaire en hogere 'skills'. Hoewel in de studie de nadruk ligt op 'skills' voor volwassenen, spreekt het rapport zijn bezorgdheid uit over de leeftijdsgroep van 14 - 19 jaar en doet voorstellen voor actie voor die leeftijdsgroep. Hoewel er verbetering zichtbaar is, moet er nog veel gebeuren om er zeker van te zijn dat jonge mensen de school verlaten met de vaardigheden die ze op de arbeidsmarkt nodig hebben. </div>Pdf-bestand