Basisschool Cobbeek3012519-3-2019 07:40:13669htmlFalseaspxNoud Moeskops is directeur van Basisschool Cobbeek, een vrij kleine wijkschool in Veldhoven. Cobbeek behoort bij Veldvest, een stichting waar vijftien basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs bij zijn ...Website artikelpagina
Vormen van toetsen en suggesties voor de weging254632-11-2016 10:01:0010http://handreikingschoolexamen.slo.nl/economie-vmbo/Paginas/Forms/AllItems.aspxdocxFalsedocxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Pagina
Toetsen in het schoolexamen56420-3-2019 13:26:08633htmlFalseaspx​​​​​​​​​​​​​​​Het schoolexamen kan op verschillende manieren vorm gegeven worden. Het afnemen van schriftelijke toetsen en uitvoeren van practica is op veel scholen een gebruikelijke manier...Website artikelpagina
Kwalen aan de bloedsomloop : lesbrief1126424-9-2009 10:19:0245http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2009Bakker, A. de;Boersma, K.;Leffers, N.;Theun MeestringaHet Platform Taalgericht Vakonderwijs ontwikkelde in samenwerking met didactici en docenten dertien taalgerichte lessenseries voor verschillende vakken en onderwijstypen. De lesbrieven besteden aandacht aan de betreffende vakinhoud en aan de taal die helpt de vakinhoud te verwerken. Deze lessenserie over kwalen aan de bloedsomloop maakt duidelijk hoe taalgerichte vakdidactiek in het vakgebied biologie eruit kan zien.
Zoekresultaten1132714-11-2017 09:45:2428804http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Welkomstpagina
Wetenschapsoriëntatie bij wiskunde in de tweede fase vwo1148112-8-2015 16:16:59163http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Kemme, S. De aansluiting tussen vwo en wo is nog steeds voor verbetering vatbaar. Het wo zet zich daarvoor in door intensievere en meer interactieve studievoorlichting, het vwo door meer academische vorming. De mogelijkheden die vwo-scholen hierbij hebben worden samengevat in de term wetenschapsoriëntatie. Voor een groot aantal vakken in het voortgezet onderwijs is een analyse gemaakt die de relatie tussen dat vak en wetenschapsoriëntatie laat zien. In deze publicatie betreft dat het vak wiskunde. Pdf-bestand
Het examenprogramma Groen1337119-3-2019 16:10:111034htmlFalseaspxHet beroepsgerichte examenprogramma van de leerling bestaat uit een beroepsgericht profielvak en beroepsgerichte keuzevakken. Het profielvak bestaat uit vier modulen. Beroepsgerichte keuzevakken kiest de leerling afhankelijk van de leerweg uit het aanbod Website artikelpagina
Toetsen in het schoolexamen2264019-3-2019 16:10:131132htmlFalseaspxDe eindtermen die in het schoolexamen zeker aan bod moeten komen, zijn van een toelichting en suggesties voorzien. Belangrijk: deze suggesties zijn niet bindend. De gepresenteerde voorstellen hebben het karakter van voorbeelden, suggesties, adviesWebsite artikelpagina
Afstemming met andere vakken2264819-3-2019 16:10:13356htmlFalseaspxOm onderdelen van het vak natuurkunde die inhoudelijk in het verlengde liggen van andere vakken of daar zelfs overlap mee vertonen op elkaar af te stemmen, is overleg met andere vaksecties noodzakelijk. Dat overleg geldt niet alleen de ...Website artikelpagina
Monitoring vernieuwde examenprogramma aardrijkskunde vmbo: Samenvattend eindrapport2475622-11-2017 13:56:4177http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2017Han Noordink;Frederik Oorschot;Elvira FolmerNadat in de tweede fase havo/vwo in augustus 2007 een nieuw examenprogramma voor aardrijkskunde werd ingevoerd, is in 2010 het besluit gevallen om ook een nieuw programma voor aardrijkskunde in het vmbo in te voeren. Dit rapport is een verslag van het onderzoek heeft betrekking op de implementatie van het nieuwe examenprogramma, zoals dat in augustus 2013 op alle vmbo-scholen werd ingevoerd (te starten in het derde leerjaar) en in mei 2015 voor het eerst werd geëxamineerd. De ervaringen van zowel docenten als leerlingen zijn onderzocht. Concreet is onderzocht in hoeverre docenten en leerlingen tevreden zijn over een aantal specifieke aspecten van het nieuwe examenprogramma en welke knelpunten zij ervaren.Pdf-bestand