De Tweede Wereldoorlog in het curriculum926120-2-2018 08:53:53http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2018Jeroen Bron;Alderik VisserIn opdracht van het Ministerie van VWS is in 2015 de Commissie Versterking Infrastructuur Herinnering WOII (Commissie Cohen) ingesteld. Deze commissie heeft twee rapporten opgeleverd waarin verkenningen en voorstellen zijn gedaan voor manieren waarop de Tweede Wereldoorlog ook voor toekomstige generaties betekenis kan blijven hebben. De voorstellen van de commissie richten zich op het vaststellen van uitvoeringsagenda's voor vier domeinen: kennis, museaal, educatie en herdenken, eren en vieren. Voor het domein educatie bleek dat de inbreng van en de band met het onderwijs versterking nodig heeft. Deze publicatie biedt informatie over de positie van de Tweede Wereldoorlog in het curriculum en geeft aan waar mogelijkheden liggen om de samenhang tussen onderwijs en de sector WOII te vergroten.Pdf-bestand
Dank voor uw aanmelding473618-2-2018 01:15:3859htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Aanmeldingspagina vragenlijstonderzoek wiskunde473718-2-2018 01:15:38263htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Samenwerking670518-2-2018 00:56:36132htmlFalseaspxWebsite themapagina
Handreikingen vmbo4231618-2-2018 00:56:016016htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Doeltaal Leertaal - Een didactiek en een professionalingstraject5381619-2-2018 15:25:2522htmlFalseaspxEr is nog veel onduidelijkheid over de manier waarop de doeltaal gebruikt zou moeten worden in de mvt-les, en wat de leereffecten daarvan zijn. Het Duurzaam-Doeltaal-project onderzoekt wat effectieve doeltaaldidactiek is in het voortgezet onderwijs.SLO Duiding2016Dönszelmann, S.;Kaal, A.;Beishuizen, J.;Graaff, R. de<p>​Dit artikel rapporteert over het eerste deel van een didactisch ontwerponderzoek betreffende doeltaalgebruik in mvt-lessen in het voortgezet onderwijs. Het <em>Duurzaam Doeltaal</em>-project tracht doeltaalgebruik en de effecten daarvan concreet te maken. Het geeft een samenvatting van de theoretische basis die nodig is om een doeltaaldidactiek op te stellen en beschrijft de ontwikkeling die de docenten doormaakten tijdens&#160;een intensief scholingstraject.</p><p>Twee vragen staan centraal&#58;</p><p>- Is er, binnen het reguliere mvt-onderwijs, een verband tussen verantwoord doeltaalgebruik van de docent en prestaties/motivatie van leerlingen?</p><p>- Kunnen mvt-docenten zich verantwoord doeltaalgebruik eigen maken via de beproefde teacher education-methodiek en wordt de aangeleerde methode duurzaam toegepast?</p><p>Daarbij hoort ook de vraag naar welke&#160;talige, didactische en pedagogische kenmerken horen bij verantwoord doeltaalgebruik.</p>Pdf-bestand
Vormen van toetsen en suggesties voor de weging254632-11-2016 10:01:00http://handreikingschoolexamen.slo.nl/economie-vmbo/Paginas/Forms/AllItems.aspxdocxFalsedocxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Pagina
Praat mee over bouwstenen voor een nieuw curriculum! 4370220-2-2018 10:26:35123htmlFalseaspxDit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Wil je meedenken en reflecteren op de tussenresultaten van de ontwikkelteams? Dat kan! Nieuwspagina
Uw reactie is succesvol verzonden86918-2-2018 00:56:01htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Agendaoverzicht101518-2-2018 00:56:27htmlFalseaspxWelkomstpagina