Formatieve evaluatie in de lerarenopleiding305019-6-2018 07:10:43htmlFalseaspxFormatieve evaluatie verdient een prominente plaats in de lerarenopleiding. Daarom zijn een aantal lerarenopleiders in samenwerking met SLO een netwerk gestart waarin ze good practices en materialen ontsluiten voor collega-lerarenopleiders.Website artikelpagina
In gesprek met Jim Cummins in Utrecht2744819-6-2018 10:10:46htmlFalseaspxOp 24 april 2018 gaf Jim Cummins in Utrecht een presentatie over onderwijs aan meertalige leerlingen.Nieuwspagina
Vakevent wedstrijden1690118-6-2018 07:40:2662htmlFalseaspxTijdens Vakevent wedstrijden strijden leerlingen van Vakcolleges door het hele land tegen elkaar. De wedstrijd bevat een opdracht die te maken heeft met lesstof van de Vakroute. Er is een wedstrijd voor Techniek en een wedstrijd voor Mens & Dienst ...SLO Duiding<p>Tijdens Vakevent wedstrijden strijden leerlingen van Vakcolleges door het hele land tegen elkaar. De wedstrijd bevat een opdracht die te maken heeft met lesstof van de Vakroute. Er is een wedstrijd voor Techniek en een wedstrijd voor Mens &amp; Dienstverlenen. Het Vakevent is bedoeld voor Vakcollege-leerlingen die in leerjaar twee zitten, een mooi moment om te zien wat ze allemaal hebben geleerd. Maar het Vakevent is vooral bedoeld om de leerlingen nog meer te enthousiasmeren. Op deze website vindt u alle informatie over de Vakevent wedstrijden.</p>Website
Bringing Writing Research in the Classroom. The effectiveness of Tekster, a newly developed writing program for elementary students.3024819-6-2018 10:10:4670htmlFalseaspxIn dit proefschrift is een programma voor schrijfonderwijs ontwikkeld om het schrijfonderwijs in de bovenbouw van de basisschool te verbeteren. Het programma omvat professionele ontwikkeling voor leerkrachten en middelen voor assesment van schrijven.SLO Duiding2016Brouwer, R.;Koster, M.​​In dit proefschrift is een programma voor schrijfonderwijs ontwikkeld om het schrijfonderwijs in groep 4 tot en met 8&#160;van de basisschool te verbeteren. Het programma omvat professionele ontwikkeling voor leerkrachten en middelen voor assessment van schrijven.<br><br>Het ontwikkelde programma heet Tekster. Onderzoek in dit proefschrift laat zien dat het programma effectief is voor zowel leerlingen als leerkrachten.&#160;<br><br>Pdf-bestand
Kerndoelen Primair Onderwijs3082717-6-2018 00:09:0220htmlFalseaspxDe kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Scholen mogen zelf bepalen hoe de kerndoelen binnen bereik komen. SLO Duiding2006<p><span aria-hidden="true"></span>De kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Scholen mogen zelf bepalen hoe de kerndoelen binnen bereik komen. Kerndoelen zorgen ervoor dat kinderen zich in hun schoolperiode blijven ontwikkelen en ze garanderen bovendien een breed en gevarieerd onderwijsaanbod. Daarnaast dienen de kerndoelen als referentiekader voor (publieke) verantwoording. Er kan door dit kader beter worden vastgesteld of doelen wel of niet bereikt worden.</p><p>De kerndoelen gaan over de hoofdlijnen. Ze wordt elk leergebied voorafgegaan door een karakteristiek waarin staat waar het leergebied op hoofdlijnen over gaat en wat de essenties daarvan zijn. <br>In dit boekje treft u de karakteristieken per leergebied en de bijbehorende kerndoelen aan.</p><p>​</p>
Vormen van toetsen en suggesties voor de weging254632-11-2016 10:01:004http://handreikingschoolexamen.slo.nl/economie-vmbo/Paginas/Forms/AllItems.aspxdocxFalsedocxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Pagina
Kies jij natuurkunde?506515-12-2017 06:48:5517http://natuurentechniek.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2011<div>naam van Jos Paus weggehaald​​Deze modules zijn ontwikkeld voor leerlingen in de derde klas havo en zijn bedoeld om hun een goed beeld te geven van wat natuurkunde is en hoe natuurkunde wordt vormgegeven in de Tweede Fase. En om leerlingen die het vak niét kiezen zó aan natuurkunde te laten werken dat ze zaken leren die nodig zijn voor hun verdere ontwikkeling en waar ze met plezier aan kunnen werken. Ook zij worden uitgedaagd om te onderzoeken, te leren en te ontdekken. In de module 'Bewegen' komen afstand-tijd en snelheid-tijd grafieken aan de orde met behulp van videometen. In 'Zon, aarde en maan' gaat het over de beweging van de aarde, de bouw van ons zonnestelsel en energievoorziening. Het lesmateriaal is er in twee varianten&#58; één voor de leerlingen die van plan zijn het vak te kiezen (doorstromers) of daarover nog aarzelen (wikkers en wegers), en één voor de leerlingen die dat waarschijnlijk niet zullen doen (afbuigers). Bevat eveneens een docentenhandleiding.</div>Pdf-bestand
Vernieuwing examenprogramma's bètavakken havo/vwo, Op weg naar de invoering521320-6-2015 12:39:029http://natuurentechniek.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2012<div>Deze brochure is bestemd voor schoolleiders en docenten. Zij geeft informatie over wat de school moet, mag en kan bij de invoering van de nieuwe examenprogramma's voor de bètavakken. Zij geeft ook een aantal suggesties ter voorbereiding op de invoering van de nieuwe programma's. Zo is een aantal vragen geformuleerd, die kunnen helpen bij het inventariseren van mogelijk noodzakelijke acties op de school. De brochure en de website www.betanova.nl kunnen helpen bij de beantwoording van deze vragen. De brochure geeft ook informatie over de achtergronden van de nieuwe examenprogramma’s, de ervaringen uit de pilotperiode en de mogelijkheden voor professionalisering door de regionale steunpunten.</div>Pdf-bestand
Doorlopende leerlijn Economie (PO-havo/vwo) 566918-2-2016 12:58:3527http://mensmaatschappij.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2013<div>Deze website is bedoeld voor leerplanontwikkelaars, docenten economie en schoolleiders. Hij biedt een helder overzicht van de kerndoelen in het primair onderwijs en havo/vwo onderwijs, en van de eindtermen in havo/vwo bovenbouw. Dit overzicht draagt bij aan een onderwijsprogramma dat goed aansluit bij wat leerlingen eerder tijdens hun schoolloopbaan hebben gehad én bij wat ze later nog zullen leren. Het helpt bij het maken van een leerplan dat een goede mix is van verplichte stof en keuzeonderdelen en dat zorgt voor een optimale samenhang tussen de diverse vakken/leergebieden bereikt. </div>Webpagina
Seksuele diversiteit: leermiddelenanalyse113555-12-2014 14:50:58231http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2014Jeroen Bron;José Lodeweges;Christine VolkeringAanleiding voor de publicatie is de aanpassing in de kerndoelen in 2012 waarmee aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit verplicht werd in het landelijk aanbod voor het primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Doel van dit rapport is het in kaart brengen van de mate waarin en de wijze waarop seksuele diversiteit in leermiddelen voorkomt en om de discussie over de inbedding van seksualiteit en seksuele diversiteit in leermiddelen te voeden. Daartoe zijn achttien leermiddelen geanalyseerd. Pdf-bestand