Sector
  • Vmbo onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw
  • Gymnasium onderbouw
Leerplankundig thema
  • Schoolbeleid
  • Professionalisering
  • Leerstijlen
  • Betekenisvol leren
  • Onderzoekend en ontwerpend leren

Onderzoek

13-8-2015
​​In opdracht van het ministerie van OCW hebben het APS en het Kohnstamm Instituut onderzoek gedaan naar de mogelijke jongensproblematiek.

Inmiddels zijn beide onderzoeken afgerond en de resultaten gepresenteerd in een publicatie. U kunt deze publicaties hieronder downloaden. 

 
Jongens... aan de slag!
Het APS heeft onderzocht wat werkt op scholen die tegemoet komen aan verschillen tussen jongens en meisjes. Wat hebben docenten in huis die goed onderwijs bieden aan zowel jongens als meisjes? Wat is kenmerkend voor hun handelingsrepertoire?
Succesvolle onderwijsaanpakken voor jongens in het voortgezet onderwijs​
Het onderzoek van het Kohnstamm Instituut richt zich op succesvolle onderwijsaanpakken voor jongens in het voortgezet onderwijs. Welke pedagogisch-didactische aanpakken, en in samenhang hiermee organisatorische aanpakken, pakken goed uit voor jongens?​
 
 
 
 
 
Contactpersoon