Sector
  • Vmbo onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw
  • Gymnasium onderbouw
Leerplankundig thema
  • Schoolbeleid
  • Professionalisering
  • Leerstijlen
  • Betekenisvol leren
  • Onderzoekend en ontwerpend leren

Quickscan

13-8-2015

​​Neemt uw school expliciet maatregelen om leerlingen, en in het bijzonder jongens, meer uit te dagen en te motiveren voor school? En wat doet u zelf om jongens te motiveren en bij de les te houden?

Met behulp van deze QuickScan ontdekt u of uw school en uzelf inspelen op verschillen tussen jongens en meisjes. Indien u een vraag met nee beantwoordt, wordt u doorverwezen naar suggesties om leerlingen, in het bijzonder jongens, actiever te betrekken bij school. ​Beantwoordt u vragen met ja? Ook dan kan het alsnog waardevol zijn om de suggesties bij deze vragen te bekijken. Ze geven u en uw school wellicht nieuwe inspiratie.

Zijn de volgende stellingen van toepassing op het onderwijs op uw school of in uw lessen?janee
1Leerlingen hebben op onze school inspraak in de gedragsregels.ga naar ​vraag 2suggestie
2Docenten op onze school overleggen regelmatig over een gezamenlijke aanpak in de les, die helderheid biedt aan alle leerlingen.ga naar vraag 3suggestie
3Ik begeleid in het bijzonder jongens bij het plannen en organiseren van hun werk.ga naar vraag 4suggestie
4Bij een conflict spreek ik jongens individueel en op een apart moment aan op hun gedrag.ga naar vraag 5suggestie
5Ik bied leerlingen overzicht en houvast door in mijn lessen een gestructureerde opbouw te hanteren.ga naar vraag 6suggestie
6Ik bied jongens en meisjes (soms) de keuze om een opdracht te kiezen die hen het meest aanspreekt.ga naar vraag 7suggestie
7Ik maak gebruik van verschillende materialen (visueel en auditief) om zo veel mogelijk leerlingen in hun eigen leerstijl aan te spreken.ga naar vraag 8suggestie
8Ik zorg voor gevarieerde werkvormen om leerlingen actief te betrekken bij de les.ga naar vraag 9suggestie
9Ik benader leerlingen bewust positief om een goede band op te bouwen.suggestie
Contactpersoon